Skip to content

Historia

XPE var en gång…

Kort och enkelt, det var en gång en liten kille som växte upp i Göteborg med en farfar som var entreprenör och drev egna företag. Den lilla killen var alltid lite fascinerad över den frihet hans farfar hade, resorna och hur han bemöttes. Det starkaste intrycket var dock glädjen och engagemanget han hade för sitt arbete. Föräldrar är alltid förebilder och några exempel för detta är väl den “drivkraft” och “viljan att förverkliga” som alltid funnits under uppväxten.

1995 föddes en tanke, som växte och sen under 1999 så var tiden rätt att det där första steget ut…

Många har nu undrat genom åren men det fanns en tydlig idé, det första steget var att skapa ett konsultbolag och sen kunna utnyttja de resurserna, leverantörerna och nätverken för att medverka till eller själv kunna bilda nya bolag, verksamma inom Upplevelseindustrin.

De första staplande stegen

XPE Group AB bildades under sommaren år 2000 på inrådan av bolagets dåvarande revisor, Anders Bernåker (då Partner Ernst & Young AB och numera styrelseproffs, föreläsare och ännu klokare…). Martin Essunger hade startat sin konsultverksamhet under november 1999 i ett handelsbolag och är då fullbelagd under det närmsta året och medverkar i uppstarten av PR-byrån Perspective Communication när nästa projekt och utmaning kommer, Minimax Clean.

Några kamrater hade köpt företaget som de arbetade i, behövde råd och stöd för att hantera en “turn around” av Minimax Clean som utgör första byggstenen i det bolag som idag är NCA Facility Services AB. Efter 15 intensiva månader säljer XPE Group sin andel om 10% med ett positivt resultat i samband med en större förändring av ägarstrukturen.

Den stora utmaningen

Konsultuppdraget för Säfsen Resort ger nästa möjlighet och under vintern 2002/2003 pågår förhandlingar som leder till att XPE Group förvärvar 10% i moderbolaget under juni 2003.

Med fokus på utveckling så genomförs mängder av projekt under de kommande åren som, ett nytt varumärke etableras, en figur utvecklas i form av älgen “Filurius” för att vara barnens bästa vän och en årskalender utecklas för verksamheten som skall drivas året runt. Under oktober 2005 förvärvas alla fastigheter inom anläggningen genom dotterbolaget Säfsen Fastigheter AB.

Under mars 2006 går XPE Group in som partner i Bergsskidan HB som äger, förvaltar och utvecklar kommersiellt boende i Sälen.

Nya brancher och intensiva år

Ett framgångsrikt konsultuppdrag för webbyrån Impera ger möjligheten att under februari 2007 förvärva en andel i moderbolaget Impera Mediautveckling AB. Bolaget arbetar framgångsrikt med en inriktning mot rese- och turistindustrin och befinner sig i en tillväxtfas.

Under sommaren 2007 presenterar en fd leverantör en affärside som går ut på att skapa en “Profilbyrå”, ett bolag som skall hjälpa företag och organisationer med hela deras behov av profilmaterial som trycksaker, presentreklam, profilkläder och expo material.

I samarbete med XPE Group sätts bolaget upp i rekordfart och den 14 augusti 2007 presenteras Olson & Co för omvärlden. XPE Group äger då 10% av bolaget.

Historia

Ekonomi med mera

Under sommaren 2008 så börjar en av de närmsta vännerna förverkliga ett koncept som diskuterats fram och tillbaka under flera år, ett bolag som erbjuder “intelligent ekonomi adminstration” vilket omfattas löpande redovisning, lönehantering, controller- och affärsutvecklingskonsulter samt it-system för digital fakturahantering till små och medelstora företag. Under andra halvan av augusti startar Ekonomera sin verksamhet med bas i Sälen och bolaget anställer sin första medarbetare dag 1. XPE Group äger då 10% av bolaget.

Under hösten 2009 medverkar XPE Group vid övertagandet av Olarsgården Hotell & Restaurang i Sälen, innehavet om 33,3% säljs under våren 2010 till det par som ansvarar för driften av anläggningen.

Under våren 2010 beslutas också om en avveckling av projektet Bergsskidan HB som inte utvecklats på rätt sätt på grund av tidsbrist.

Den senaste tiden

I samband med att ett konsultuppdrag för Funäsdalsberget avslutas kommer erbjudandet om att förvärva om ett byggprojekt som omfattar två fastigheter med totalt 13 lägenheter i bästa läge. Husen ligger i direkt anslutning till byn Funäsdalen, med utsikt över sjön och har ett fantastsikt ski in ski out läge. Den 4 juni förvärvar XPE Group (33,3%) och Steningevik Konferens AB (66,6%) i bolaget som äger projektet.

I augusti 2010 bildas bolaget Profilbyrån Holding AB tillsammans med de övriga delägarna i Olsson & Co för att kunna driva, utveckla nya projekt och affärsidéer i egen regi och tillsammans med partners. XPE Group äger 25% av detta bolag.

Under sommaren 2010 inleds diskussioner med konceptbyrån Stylt Trampoli kring ett varumärke som de utvecklat och där man på ett unikt sätt tagit hänsyn kvalitet, etik, moral, miljö och byggt in ett CSR tänk i själva konceptet. Under september slutförs förhandlingarna och tillsammans med tre partners förvärvar nu XPE Group detta.

Under inledningen av 2011 pågår också ett arbete med två uppstartsprojekt och även ett förvärv.

Historia