Den stora utmaningen

Konsultuppdraget för Säfsen Resort ger nästa möjlighet och under vintern 2002/2003 pågår förhandlingar som leder till att XPE Group förvärvar 10% i moderbolaget under juni 2003.

Med fokus på utveckling så genomförs mängder av projekt under de kommande åren som, ett nytt varumärke etableras, en figur utvecklas i form av älgen "Filurius" för att vara barnens bästa vän och en årskalender utecklas för verksamheten som skall drivas året runt. Under oktober 2005 förvärvas alla fastigheter inom anläggningen genom dotterbolaget Säfsen Fastigheter AB.

Under mars 2006 går XPE Group in som partner i Bergsskidan HB som äger, förvaltar och utvecklar kommersiellt boende i Sälen.

 

‹ Föregående sidaLäs vidare ›