Perspective Communication

Perspective är en PR- och kommunikationsbyrå med erfarna PR-konsulter, journalister och informatörer.

Allt som görs eller inte görs sänder ut signaler till omvärlden. Signaler som, beroende på hur de uppfattas, är avgörande för om en organisation når sina mål. För oss handlar framgångsrik kommunikation om att kunna samordna alla sina insatser för att nå detta mål, oavsett om målet är att öka försäljningen eller minska sjukfrånvaron.

Bara den som kommunicerar medvetet - och använder kommunikation som ett av flera verktyg för att nå sina uppsatta mål - blir en vinnare i framtiden.

Perspective arbetar bland annat med: Strategisk rådgivning inom kommunikation, medierelationer, medieträning, medial krishantering, finansiell information, internkommunikation, publikationer och sociala medier.

Perspective Communication (Sweden) AB
adress:
Drottninggatan 10
S-411 16 GÖTEBORG
 
telefon:
Tel: +46(0)31-701 33 30
Fax: +46(0)31-701 70 30
digitalt:
info@perspective.se