Ensam är inte stark

XPE finns och verkar med en tro att

  • Upplevelseindustrin är den bransch och näring som kommer att ha störst tillväxt i framtiden
  • Tillväxt kräver ständig utveckling
  • Upplevelser och att uppleva blir viktigare i den nya digitala världen
  • Styrkan sitter i nätverket, för hjälp eller utveckling
  • Kraften finns i relationerna till alla i din omgivning
  • Kreativitet är ett livsnödvändigt bränsle
  • Resultatet mäts av leveransen
  • Att ständigt överträffa förväntningarna
  • Tala till så många sinnen du kan
  • Man kan inleda alla e-mail med frasen, "Kort och enkelt"